Loading...
nob
lovebug.no
Våg å bli forelsket igjen,
du er ikke alene!

Medlemsvilkår

For å kunne bli medlem på Lovebug.no må du være minst 18 år. Lovebug.no har rett til å nekte visse personer medlemskap på siden. Det er kun Lovebug.no som bestemmer hvem som bevilges medlemskap.

Når du registrerer deg som medlem på Lovebug.no godtar du våre medlemsvilkår. Som medlem tar du selv fullt ansvar for informasjonen i din brukerprofil og i din kommunikasjon med andre medlemmer.

Du er selv ansvarlig for at din oppførsel er i henhold til våre medlemsvilkår og at det er i henhold til gjeldende norsk lovgivning.

Vi gransker alle brukerkontoer og gir deg beskjed via e-post om det er noe som er feil eller ikke stemmer overens med våre medlemsvilkår. Vær obs på at profilen kan slettes pga. useriøst/seksuelt innehold etc. Du er da selvfølgelig velkommen til å registrere deg på nytt.

Tenk på at ditt passord er din private nøkkel til Lovebug.no og du selv ansvarer for at ditt passord ikke kommer i noen andres hender.

Som medlem godkjenner du at de opplysninger som du har skrevet i din profil får publiseres på Lovebug.no. Du godkjenner også at bilder du laster opp kan publiseres. Som medlem binder du deg til etter beste evne å fylle din profilside på en seriøs måte. Du aksepterer at din profil blir slettet om den ikke inneholder seriøse opplysninger eller om du opptrer støtende i din kommunikasjon med andre medlemmer. Du aksepterer at bedømmingen av hva som er seriøst/støtende gjøres av Lovebug.no.

Lovebug.no har rett til å stenge av medlemmer fra våre åpne forum eller fra å kunne sende brev, enten tidsbegrenset, eller på ubestemt tid, om medlemmet har opptrådt på en useriøs måte. Vi har også rett til å slette innlegg lagt ut på de ulike forumene eller i ens blogg, om disse strider mot øvrige medlemsvilkår.

Lovebug.no har rett til å sende ut informasjon, kommersielle budskap til nåværende og tidligere medlemmer via e-post, SMS og andre lignende kommunikasjonsmåter. Medlemmet har rett til å takke nei til disse utsendelser ved å avregistrere seg fra Lovebug.no`s e-post register.

Lovebug.no ansvarer ikke for enkelte medlemmers handlinger. Vi tar ikke ansvar for om noen har lagt inn falske opplysninger om seg selv. Vennligst merk deg at enhver bruker av nettstedet kan få tilgang til, laste ned og skrive ut all informasjon du oppgir. Vi er ikke ansvarlige for hvordan andre bruker den informasjon du har oppgitt på nettstedet vårt, og er ikke ansvarlige dersom andre avslører denne informasjonen. Nettstedet vårt vil klart oppgi hvilke deler som er tilgjengelig for offentligheten. Du vil til enhver tid kunne fjerne denne informasjonen fra nettstedet. Din personlige kontaktinformasjon vil aldri bli oppgitt til medlemmer eller andre personer.

FØLGENDE ER IKKE TILLATT PÅ LOVEBUG.NO

- Å oppgi falske opplysninger på sin brukerkonto, som personlig bilde eller feil kjønn eller alder.

- Å legge ut personlige opplysninger som fullstendig navn, adresse, e-post/e-posthenvisning(f.eks ICQ/MSN) eller telefonnummer på sin brukerkonto.

- Å linke inn annet materiale, samt henvisning til andre internettsider.

- Å ha flere enn èn brukerprofil.

- Benytte seg av copyrightbeskyttet materiale.

- Linker/info om konkurrerende sider.

- Benytte bilder eller tekst med pornografisk innehold eller andre tydelige seksuelle antydninger.

- Benytte grovt og støtende språk i kommunikasjon med andre medlemmer eller på våre forum.

- Rasistiske uttalelser.

- Personangrep, navngivning eller utpeking av andre medlemmer uten deres godkjenning på våre forum.

- Salg eller markedsføring av seksuelle tjenester mot betaling.

- Salg eller markedsføring av tjenester eller varer.

- Virksomhet eller handling som bryter mot norsk lov, eller oppfordring til brudd mot norsk lov. Vi kan dele opplysninger med politi, regjeringsorganer eller tilsvarende virksomheter, som bistår oss i forebyggelse eller etterforskning av kriminalitet. Vi kan gjøre det, når: (1) tillatt eller påkrevet ved lov; eller (2) forsøk på å beskytte mot eller forebygge faktisk eller potensiell kriminalitet eller uautoriserte transaksjoner; eller (3) undersøke kriminalitet som allerede har funnet sted.

- Kopiering, spredning eller å sende videre innlegg, brev, bilder eller øvrig informasjon som finnes på Lovebug.no.

- Trakassering eller forsøk til fortsatt kontakt med andre medlemmer som ettertrykkelig har sagt opp all kontakt med deg.

- Spredning eller forsøk til spredning av politiske eller religiøse budskap til andre medlemmer eller via våre forum.

- Gjengivelse av denne nettsiden uten uttrykkelige tillatelser. Denne nettsiden inneholder materiale, som er eid av eller er lisenseret til Lovebug.no. Dette materiale omfatter, men er ikke begrenset til, design, layout, utseende, fremtoning og grafikk.

Dersom du bryter mot noen av de ovenstående reglene kan din brukerkonto bli slettet og ingen penger tilbakebetales. Lovebug.no har rett til å nekte nytt medlemskap til de personer som tidligere har fått sin profil slettet.

Når du sletter deg selv fra Lovebug.no, eller blir slettet av andre grunner, refunderes ikke evt. resterende medlemsavgift, og eventuelle gjenstående dager kan ikke "fryses" eller overføres til andre medlemmer.

Lovebug.no kan i visse grove fall av misbruk/useriøs oppførsel, kontakte respektive internettleverandør om hvordan deres kunder agerer på Internett. Om personen bruker internett via skole, bibliotek, arbeidsplass eller lignende, så kan Lovebug.no også velge å meddele disse.

ENDRING AV VILKÅR

Lovebug.no har alltid rett til å endre de allmenne vilkårene eller medlemsvilkårene om dette behøves for å leve opp til gjeldene lover og myndighetsbestemmelser.

PERSONVERN

Selv om tjenesten vi tilbyr krever at vi innhenter personlig informasjon om kundene våre, tar vi forholdsregler for å sikre at denne informasjonen forblir privat og konfidensiell.

Online personvern fokuserer på å beskytte "kundeidentifiserbar" informasjon som en person eller kunde med rimelighet kan forvente vil holdes privat. Som uttrykket antyder, er "kundeidentifiserbar" informasjon opplysninger som kan forbindes med en spesiell person eller enhet og informasjon om aktiviteter online som er direkte knyttet til ham/henne.

Vi respekterer ditt privatliv. Vi er ikke involvert i salg, handler eller uautorisert bruk av personlig informasjon. Vi garanterer at vi ikke vil videresende noen av dine personlige opplysninger til andre organisasjoner. Ved å gi oss informasjon om deg og besøke dette nettstedet, aksepterer du den praksisen som er beskrevet i disse vilkårene.

TIPS FOR Å BESKYTTE DITT PRIVATLIV

- Du bør alltid lukke nettleseren og logge ut når du er ferdig med å bruke internett for å forhindre andre personer fra å få tilgang til din informasjon og korrespondanse.

- Lovebug.no har ikke kontroll over nettsider vi lenker til, og tar ikke ansvar for atferden til disse selskapene. Du bør alltid lese betingelsene når du bruker andre nettsteder.

- Hold passordet ditt og medlemsinformasjonen din hemmelig. Dersom du oppdager uautorisert bruk av kontoen din må du informere oss umiddelbart. Bytt passord ofte.

- Det er forbudt å legge ut personlig kontaktinformasjon på nettstedet Lovebug.no

- Vær forsiktig dersom du planlegger å treffe noen du har møtt online. Husk at personer som deltar i kommunikasjon online kanskje ikke er den personen de gir seg ut for å være. Dersom du planlegger å møte noen, bør du sørge for at du møter dem på dagtid eller på et sted hvor det vil være mange mennesker rundt dere; fortell en nær venn eller et familiemedlem at du har avtalt å treffe noen du har møtt online. Sørg for at du forteller dem hvor du går og når du forventer å være tilbake.

COOKIES

Lovebug.no benytter cookies.

Ifølge loven om elektronisk kommunikasjon som trådte i kraft den 25. juli 2003, skal alle besøkende på webplasser som benytter cookies informeres om dette. Besøkeren skal til og med gis mulighet til å forhindre at cookies lagres på dataen.

En cookie er en datafil som lagres i din data. Cookien inneholder ingen personinformasjon, men anvendes for å gjøre det lettere for deg og anvende våre sider.

Om du ikke vil tillate lagring av cookies på din data, kan du stenge det av i din weblesers innstillinger. Det innebærer dog at funksjonaliteten kan begrenses.