Loading...
nob
lovebug.no
Våg å bli forelsket igjen,
du er ikke alene!

Fakta om HSV2

HERPES

Herpes er ingen farlig sykdom, og innvirker sjelden på den generelle helse. Herpesinfeksjoner er heller ingen ny sykdom, da den har vært kjent i over 2000 år. Herpes forårsakes av virus, og det finnes ulike typer herpesinfeksjoner.

Herpes zoster: Kalles også helvetesild. Forårsakes av varicella zoster virus, det samme virus som forårsaker vannkopper.

Herpes labialis: Kalles også leppeherpes eller forkjølelsessår. Forårsakes oftest av herpes simplex virus type 1 (HSV 1).

Herpes genitalis: Kalles også kjønnsherpes eller underlivsherpes og forårsakes av herpes simplex virus type 2 (HSV 2), men kan også forårsakes av HSV 1. I aldersgruppen 20-40 år vil 20-40% av den norske befolkningen ha gjennomgått primærinfeksjon med HSV-2. Dvs at et sted mellom 330.000-650.000 mennesker i Norge er smittet (tall fra Folkehelseinstituttet). Av disse vet ca 1/3 at de er smittet.

Felles for alle herpesvirus er at viruset blir værende i kroppen etter at man er blitt smittet. Viruset holdes tilbake av kroppens immunforsvar og hviler i nerveceller ved ryggraden. Av og til kan viruset aktiveres og vandre ut i nervebaner til hud og slimhinner. Når dette skjer får man ofte en betennelsesreaksjon i hud og slimhinner med rødhet, ømhet og hevelse, som resulterer i påfølgende blemmer og sår.

HVORDAN FÅR MAN GENITAL HERPES (kjønnsherpes)

Både herpes type 1 og type 2 smitter via væske i blemmer og sår, men smitte kan også overføres når det ikke er synlige tegn på herpes. Viruset kommer inn i kroppen gjennom slimhinne eller gjennom små sprekker i huden. Genital herpes av type 1 kan man få via munnsex. Genital herpes av type 2 er vanligst, og de fleste blir smittet ved samleie. Man kan ha blitt smittet flere år før det første utbruddet av herpes viser seg. Det vanligste er at man smittes av en person som har få eller ingen symptomer og ikke vet at han/hun har herpes.

HVORDAN YTRER FØRSTEGANGSINFEKSJONEN SEG?

De fleste som smittes får en stum infeksjon, dvs at man ikke merker at man er smittet. Dersom man får symptomer kommer disse 3 dager til 3 uker etter smitte, vanligvis går det under en uke. Symptomene på førstegangsinfeksjon er ofte symmetrisk utbredte små væskefylte blemmer som raskt brister og gir ømme smertefulle sår. Ømheten og smerten kan gjøre det vanskelig å late vannet. Allmenntilstanden kan være påvirket med feber og hovne lymfekjertler. Hos menn kan det komme utflod fra urinrøret. Hos kvinner kan utfloden fra skjeden øke. Uten behandling forsvinner infeksjonen i løpet av 2 - 3 uker. I dag finnes medisiner som kan forkorte og lindre symptomene. Skal medisinen ha noen effekt er det viktig at man starter så tidlig som mulig etter utbruddet. Man bør derfor oppsøke lege så fort man erkjenner symptomer og tegn på genital herpes.

TILBAKEFALL AV UTBRUDD

Tilbakefallene er alltid mindre besværlige enn førstegangsinfeksjonen. Blemmene er gjerne mere grupperte og mere avgrenset enn ved førstegangsinfeksjonen. Vanligvis opptrer blemmene og sårene på samme sted ved tilbakefall. Herpes type 1 i underlivet gir sjelden tilbakefall. Hos kvinnen kan herpessår/ blemmer opptre på kjønnsleppene, i skjedeåpningen men også på livmortappen. Hos mannen forekommer herpessår/ blemmer vanligvis på forhuden og penishodet, men også på penisskaftet og pungen. Hos begge kjønn kan herpes opptre rundt endetarmsåpningen og tilliggende områder. Mer sjelden kan herpes type 2 gi utbrudd andre steder på kroppen slik som lår, mage, bryst og fingre.

HVORFOR FÅR NOEN GJENTATTE HERPESUTBRUDD?

Når man er smittet av herpes, blir viruset liggende i hvilefase i nervecellene ved ryggraden. Noen ganger blir viruset aktivert og forårsaker et nytt utbrudd. Årsaken til aktivering av virus kan variere fra person til person. Det kan skyldes tilfeldig nedsatt immunforsvar som f eks ved annen infeksjon, (forkjølelse, influensa), menstruasjon eller fysisk, psykisk stress og soling.

HVOR OFTE FÅR MAN TILBAKEFALL?

Genital herpes type 2 gir oftere tilbakefall enn type 1. Men de fleste blir smittet med herpes type 2 uten å få noen plager, eller så lette plager at det ikke blir tolket som herpes. Det er umulig å forutsi hvor ofte utbruddene vil komme. Vanligvis er antallet tilbakefall høyest første året etter førstegangsutbruddet. De fleste opplever at anfallshyppigheten synker etter som årene går.

KAN MAN VÆRE SMITTET UTEN Å VITE DET?

Ja, de fleste som er smittet med herpes vet ikke om det. Mange har ingen plager, andre har utbrudd som de tror er noe helt annet, f. eks. blærekatarr eller sopp. Derfor kan man også smitte andre uten å vite det.

HVOR VANLIG ER GENITAL HERPES?

Mellom 20- 30 % av den voksne befolkning har genital herpes, flere kvinner enn menn. De fleste av disse vet ikke at de har sykdommen. De får intet utbrudd og har derfor en stum (subklinisk) infeksjon.

HVOR LANG TID TAR DET FRA SMITTE TIL SYNLIG HERPESINFEKSJON?

Dersom man får utbrudd etter en førstegangssmitte tar det fra 3 dager til 3 uker før man får symptomer. De fleste som smittes får ingen symptomer. Noen kan få symptomer flere år etter at de er smittet, andre får aldri symptomer.

HVORDAN VET JEG AT JEG HAR HERPES?

Diagnosen stilles når du har utbrudd. Dersom du mistenker at du har herpesutbrudd bør du så snart som mulig oppsøke lege. Legen kan da ta en prøve som sendes til virusdyrkning.

HVA BETYR PRODROMALSYMPTOM?

Et herpesutbrudd kan forutgå av det vi kaller prodromalsymptomer. Prodromalsymptomer kan være stikkninger, svie, kløe eller smerte i 1- 2 dager. De kommer gjerne på samme sted som utbruddet. Årsaken til symptomene er at herpesviruset er aktivert i nervecellene, og at det har startet en vandring langs nervene ut til hud/slimhinne. Noen ganger opptrer disse symptomene uten at det tilkommer blemmer eller sår.

HVORDAN BEHANDLES HERPESINFEKSJONEN?

Det finnes i dag ingen medisin som fjerner herpesviruset fra kroppen. De medisinene som finnes kan imidlertid gjøre utbruddene mindre besværlige og kan også hindre utbrudd i å komme tilbake. Medisinene virker slik at nydannelsen av herpesvirus hindres og/eller stoppes. Medisinen gis som tabletter. Førstegangsutbruddet: Behandles så tidlig som mulig. Behandlingen skal helst startes innen en uke etter første symptom, men kan hjelpe så lenge nye blemmer dannes. Tilbakefallsutbrudd: Mange har så lite plager ved tilbakefallsutbrudd at behandling er unødvendig. Dersom behandling trengs, er det viktig å starte tidlig. Etter et par dager har behandling ingen effekt. Besværlige og hyppige utbrudd: Et fåtall pasienter får plager med hyppige og besværlige utbrudd. For disse pasienter kan det være aktuelt å bruke virusdempende behandling kontinuerlig over en periode.

KAN BEHANDLINGEN HA BIVIRKNINGER?

Det er liten risiko for bivirkninger. Det er ikke rapportert at behandlingen gjør herpesviruset motstandsdyktig mot antiviral behandling hos ellers friske individer. Grunnet begrenset dokumentasjon og erfaring frarådes behandling under graviditet særlig første del av svangerskapet. Det kan likevel bli aktuelt med behandling siste del av svangerskapet, men da i samråd med lege.

FINNES DET LOKAL BEHANDLING?

Det har vært vanskelig å dokumentere effekten av lokalbehandling. Derfor finnes ennå ingen effektiv lokalbehandling registrert i Norge. Øyesalve mot herpes har ingen effekt mot kjønnsherpes eller leppeherpes.

GIR HERPESINFEKSJONER ØKT RISIKO FOR LIVMORHALSKREFT?

Man trodde før at det var tilfelle, nyere forskning taler i mot dette.

PÅVIRKES HERPES MULIGHETEN FOR Å FÅ BARN?

Nei, herpesvirus har ingen innflytelse på verken kvinners eller menns evne til å få barn.

KAN MAN VÆRE BLODGIVER HVIS MAN HAR HERPES?

Ja. Herpesvirus kan ikke overføres via blod.

HVA HENDER DERSOM JEG HAR HERPES OG BLIR GRAVID?

Det er ikke farlig for barnet at moren har utbrudd av herpes under graviditeten. Viruset går ikke over til fosteret. Men under selve fødselen kan barnet smittes. Det kan derfor for noen være aktuelt å ta forebyggende medisin i slutten av svangerskapet. Dersom man har tegn til herpesutbrudd rett før termin kan det bli aktuelt å ta keisersnitt.

HVA HENDER DERSOM MIN PARTNER HAR HERPES OG JEG BLIR GRAVID?

Førstegangsinfeksjon hos moren mot slutten av svangerskapet utgjør den største faren for at det nyfødte barnet skal smittes med en livstruende infeksjon. Dersom mannen har tilbakevendende herpes genitalis, og du selv ikke har hatt symptom på herpes, bør det brukes kondom siste 3 mnd av svangerskapet. Avholdenhet kan likeledes være aktuelt for å unngå en førstegangsinfeksjon nær fødsel. Munnsex bør også unngås hvis mannen har munnsår.

HVORDAN UNNGÅR JEG Å FÅ HERPES?

Bruke kondom med alle tilfeldige kontakter, og unngå munnsex dersom partner har utbrudd av leppeherpes.

HVORDAN UNNGÅR JEG Å SMITTE ANDRE?

Risikoen for å overføre viruset til andre er størst det første året etter at man er smittet. Den som vet at han/hun har genital herpes må ikke ha samleie når det er sår tilstede eller når man mistenker at det er et sår under utvikling. Kondom beskytter mot smitteoverføring, hvis det benyttes under hele samleiet og dekker alle steder hvor det er sår. Selv når en person som vet han/hun har herpes ikke merker noe sår kan smitte overføres i kortere perioder, og disse smittsomme perioder finnes det dessverre ingen mulighet for å vite om.

SKAL VI BRUKE KONDOM NÅR JEG VET AT JEG HAR HERPES?

Dersom dere har hatt ubeskyttet sex en rekke ganger har dere sannsynligvis allerede smittet hverandre. Har du ingen fast partner bør du eller din partner alltid bruke kondom.

HVORDAN PÅVIRKER HERPES MITT SEXLIV?

Genital herpes er en vanlig infeksjon. Nesten hver tredje nordmann er smittet. De fleste har lite eller ingen plager. På tross av dette er det ikke uvanlig at sykdommen vekker følelser av skam og skyld hos den som har symptomer. Det kan da hjelpe å snakke med en som kan noe om herpes, det være seg lege, sykepleier eller en venn.

MÅ JEG FORTELLE MIN PARTNER AT JEG HAR HERPES?

De fleste forhold bygger på åpenhet og tillit. Det kan likevel være vanskelig å fortelle partneren at man har genital herpes. Dette gjelder særlig i starten av et forhold. Man er redd for avvisning og at partneren skal ta det ille opp. Dersom du velger ikke å informere din partner, bør dere også for din egen skyld bruke kondom. Dersom du har etablert et mere fast forhold bør du informere din partner før dere slutter med bruk av kondom. Dette kan være vanskelig. Dersom du tidligere har hatt besværlige herpes utbrudd kan det være aktuelt i begynnelsen av et forhold å bruke forebyggende medisin slik at eventuelle utbrudd hindres eller begrenses. Man vet også at den stumme virusutskillelsen minsker ved bruk av forebyggende medisin. Diskuter dette eventuelt med din lege.

ER HERPES SMITTSOMT RESTEN AV LIVET?

Vi kan ikke i dag gi noe sikkert svar på dette, men smitterisikoen reduseres sannsynligvis ettersom årene går.

MUNNSEX OG HERPES?

Leppeherpes av herpesvirus type 1 kan ved munnsex overføres til kjønnsorgan og forårsake genital herpes. Hvis man allerede er blitt smittet med leppeherpes i barndommen, gir immunforsvaret en god beskyttelse mot å få herpes type 1 i underlivet, og førstegangsinfeksjon med herpes type 2 blir også mindre besværlig eller helt uten plager. Herpes type 1 i underlivet gir sjelden senere utbrudd. Det gjør heller ikke herpes type 2 på leppene.

KAN HERPES FORVEKSLES MED ANDRE SYKDOMMER?

Svie, kløe og ubehag nedentil hos kvinnen kan skyldes andre ting slik som f.eks soppinfeksjon eller skjedekatarr. Eksem på kjønnslepper eller på penishodet kan mistolkes som herpes. Sårdannelse kan også skyldes mere sjeldne sykdommer slik som syfilis og ulcus molle. Det er derfor lurt å oppsøke lege for å bekrefte en eventuell mistanke.

HVA SLAGS LEGE SKAL JEG OPPSØKE?

Dersom du lurer på om du har herpes kan du oppsøke en allmennpraktiker. Spesialister på herpes er leger på klinikker for seksuelt overførbare infeksjoner, samt spesialister i hud/venerologi og gynekologi. Tabletter mot herpes kan ikke skrives på blå resept, men alle leger kan skrive ut vanlig hvit resept på tabletter mot herpes. Det er mulig å få refusjon hvis den årlige kostnaden overstiger et visst beløp. Men det er kun spesialister i hud/venerologi og gynekologi som kan iverksette langvarig forebyggende tablettbehandling med refusjon fra trygdekassen.

HVORDAN SKAL MAN BEHANDLE SELVE HERPESSÅRENE?

Vanlig hygiene med vask med vann. Det finnes også smertelindrende kremer man kan kjøpe som kan lindre ubehaget.

KAN JEG SMITTE NÆR OMGANGSKRETS - MINE BARN?

Du behøver ikke være urolig for å smitte andre ved vanlig sosial omgang hvis du overholder vanlig hygiene.

ER HERPES EN NY SYKDOM?

Herpes er kjent tilbake fra romertiden. Det er først de senere år at man er blitt klar over hvor vanlig herpes er.

KAN MAN SMITTE SEG SELV TIL ANDRE STEDER?

Faren for å føre over viruset til andre steder på kroppen er størst under det første utbruddet. Da har man ennå ikke fått immunforsvar mot infeksjonen, og man kan smitte seg selv f. eks til lår, fingre, eller til andre steder viruset blir ført og kan trenge inn. Det er derfor viktig med god hygiene. Ved senere utbrudd er smitterisiko til andre steder av kroppen liten. Da trengs det mye større mengder virus før smitten kan trenge inn, fordi immunforsvaret hindrer viruset fra å trenge inn andre steder. Nyfødte barn har dårlig motstandskraft mot herpes. Det er derfor viktig med god håndhygiene hvis man pleier spedbarn når man har herpesutbrudd.

Kilde: Olafiaklinikken, Oslo Universitetssykehus